A da ni Šišan nije bio lagani početak dokazuju ove slike:

 

 

 

U Šišanu je počelo prvo hortikulturno uređenje u općini, prvo stablo, prvi cvjetnjak.

Upravo na ovoj slici:

 

 

 

Vrijedni mještani prvi su pritekli u pomoći udarili temelje za budućnost.

 Sve nakon tog dana promijenilo smisao, sela su

posta(ja)la urbana mjesta, cvjetnjaci, klupice, košarice, pometanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kao i na početku priče i danas mještani vrlo rado priskoče u pomoć kao i naš mali Adrian sa nonom.

 

 

 

 

Među ostalim bilo je i tehničkih radova od krčenja, radnih akcija do montaže dječjih park igrališta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebno smo ponosni na prvo odmorište danas koje koristi biciklistima, turistima, lovcima...

A uskoro dolaze i nova...

 

 

 

Na inicijativu vinskog podruma Trapan i njihovim sudjelovanjem strojevima i  zemljanim materijalom

uređen je i okoliš lokve

 

 

 

 

 

 

 

Nažalost, na groblju Šišan smo do sada uklonili najviše starih i opasnih čempresa.

 

 

 

 

Prvima danima ulaska općine Ližnjan u kompleks vojarne Svetica krenuli smo i raskrčili velik dio.

 

 

 

 

Šišan je također dobio svoje turističke-info ploče

 

 

A uz redovno pometanje imamo i «generalke» poslije svake fešte tokom godine.

Mi obično nastupamo nakon benda. J

 

 

 

 

 

 

Također smo koordinirali povijesni posao uređenja puta uz more od uvale Kala prema Ližnjanu